Paradise Regained

Oil on canvas, 100cm x 80cm (March 2017).

Based on the iconic photograph (black and white) of the landing of the American troops  in the Philipines (1945); General Mc Arthur is the person in the centre. I tried to give the painting the atmosphere of the 40’s by using the typical colours of that first colour photography. Leaving part of the painting unfinished, i.e. the faces, helps to build up the drama of war and casualties. The officer with the transparant short pants reflects the fact that the weather is so nice that instead of fighting, they might as well could have a day at the beach and go for a swim. If it were not for the wrong timing.

NL – Gebaseerd op de iconische foto genomen aan het einde van de tweede wereldoorlog (1945). Het is de landing van de Amerikaanse troepen op de Filipijnen onder leiding van generaal Mc Arthur ( de figuur in het midden). Ik heb getracht een speciaal soort  blauw, groen, en roze te gebruiken dat hint naar de typische kleuren van de vroegste kleurenfoto’s van rond die tijd. Door een gedeelte van het schilderij onafgewerkt te laten, inz. de gezichten, refereer ik aan het drama van de oorlog en de onvermijdelijke slachtoffers. Dat één van de officieren in een transparant short loopt waar je de zee gewoon ziet doorlopen, heeft te maken met het feit dat dit een idyllisch strand is met een blauwe lucht en prachtig weer om vakantie te nemen. In plaats van te gaan vechten hadden ze net zo goed een dagje kunnen gaan zwemmen, ware het niet dat het moment niet echt geschikt was.

Broere

Oil on canvas, 80cm x 80cm (Nov 2016).

A painting of my brother Pit with  a straw hat. The experiment with a dotted style was part of  a school exercise. The ironic-sceptic gaze in his eyes is recognizable.

NL – Een schilderij van mijn broer Pit met gevlochten strohoed. De iet of wat ironische sceptische blik in zijn ogen is herkenbaar.

Papa 1

Oil on canvas, 80cm x 80cm (Oct 2016).

Based on a minuscule photograph in black and white of my father Raoul at the time he was studying architecture in the Academy of Antwerp (1947).

NL- Gebaseerd op een héél klein fotootje van mijn vader Raoul op het ogenblik dat hij architectuur studeerde aan de Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen (1947).

De Grote Nete

Oil on canvas, 80cm x 80cm (July 2016).

Painted in open air. A nice spot at the river Grote Nete, close to the tavern Pallieterhoeve.

NL- Geschilderd in open lucht. Een mooi plekje aan de Grote Nete, dichtbij de Pallieterhoeve, die ook fungeerde als decor van de film Pallieter uit 1976.

Forsoning

Oil on cardboard/canvas, 60cm x 80cm (Nov 2016).

Inspired on a Scandinavian TV-series. It is about the reconciliation of a couple. The bluish tone should give the feeling that it is already late in the evening, the light supposedly comes from a full moon. The man is drinking from a glass of beer that is a tribute to the famous Antwerp beer De Koninck, the glass is “een bolleke”. The woman has an eardrop, it makes her look a bit cheap and I have doubted if I should remove it again. She also has a little chain at her ankle, bearably visible with this resolution.

NL- Interpretatie van een Scandinavische TV-reeks waarbij dit beeld gaat over de verzoening van een koppel. De blauwige tinten zouden een laat-avond gevoel moeten ondersteunen, waarbij het felle licht zijn oorsprong vindt in een volle maan. De man heeft een bierglas vast dat niet onbedoeld lijkt op een echt bolleke Koninck. De vrouw heeft een oorbel aan, het maakt haar een beetje goedkoop, misschien moet ik dit terug wegdoen. Ze heeft ook een kettingkje aan haar enkel, maar dat is moeilijk zichtbaar.

The house

Oil on canvas, 80cm x80cm (Jan 2016)

On one of our journeys we found this lonely house on a small hill. Although it looks to me like an Italian countryside, it probably was somewhere in the South of France or Spain.

NL – Op één van onze wandelingen zag ik dit eenzame huis op een kleine heuvel. Het moet ergens in het zuiden van Frankrijk geweest zijn, hoewel het landschap Italiaans lijkt.

 

Hope

Oil on canvas, 40cm x 50cm (March 2016).

Based on the famous photographs from Edward S. Curtis, beginning of 20th century. It is part of a series of paintings of North-American Indians that I am making.
NB. In 1906, a J.P Morgan provided Curtis with $75,000 to produce a series on Native Americans, or at least what was left of them and their culture. This work was to be in 20 volumes with 1,500 photographs. Curtis received no salary for the project that took more than 20 years to complete.

NL – Op basis van de beroemde foto’s van Edward S. Curtis, begin 20ste eeuw. Het is een onderdeel van een reeks schilderijen die ik maak van Noord-Amerikaanse indianen.
NB. In 1906 gaf ene J.P. Morgan 75.000 dollar aan Curtis om een serie foto’s en boeken te maken over de autochtone bevolking van Noord-Amerika of wat daar op dat ogenblik nog van over was. Curtis kreeg geen salaris voor zijn werk. Het moest een groot project worden in twintig delen en met 1500 foto’s. Het is wel degelijk af geraakt maar Curtis heeft er 20 jaar over gedaan.

Kopie naar Rembrandt

Oil on canvas, 81cm x 96cm (Feb 2015)

Copy of a Rembrandt painting. Self portrait with the two circles. Rembrandt was 62 years old when he painted this, exact my age when I tried to make this copy.

NL- Kopie van een schilderij van Rembrandt. Zelfportret met de twee cirkels. Rembrandt was tweeënzestig toen hij dit schilderde, dat was precies ook mijn leeftijd toen ik probeerde deze kopie te maken. Vlak daarna heb ik een echt zelfportret gemaakt, ook ergens op deze site te vinden.

Oysters and lemon

Oil on wood, 40cm x 30cm (Dec 2016).

One of a series of smaller paintings about oysters. It consists of a five piece story about God an the creation of the oyster-knife, the thing used to open up the oyster. The serie is called Evolution 2.0. Two of the five paintings are on wood, the carrier is a Gesso board, a nice material to work with, although quite different from regular canvas.

NL – Dit is het eerste van een serie van vijf schilderijen die gaat over God, oesters en de schepping van het oestermesje. Het verhaal heeft de titel Evolutie 2.0 en is een parodie op Darwin en geloof. Twee van de vijf schilderijen, waaronder dit, zijn geschilderd op een houten ondergrond (een Gesso board). Dat vraagt wat aanpassing en een licht andere techniek dan schilderen op gewoon canvas.