Ray

Oil on canvas, 80cm x 80cm (March 2016).

Based on a famous black and white picture of Ray Charles. As I did not know what colour of shirt Mr. Charles was wearing at that time, I sort of guessed colours that would match with the atmosphere.  As in the original photograph, one can see the piano keys in the reflection of the sunglasses.

NL – Gebaseerd op een bekende zwartwit foto van Ray Charles. Omdat ik niet wist welke kleur van overhemd en vest Mr. Charles droeg op het ogenblik dat hij dit concert gaf, heb ik maar kleuren gefantaseerd die volgens mij het best passen bij de sfeer van het moment. Zoals ook op de originele foto het geval is, kan men de pianotoetsen zien in de weerspiegeling van de brilglazen. Ook de bovenzijde van de piano is erbij gefantaseerd omdat de originele foto anders is gesneden dan het formaat van mijn canvas.

Angry

Oil on cardboard/canvas 40cm x 60cm (Oct 2016)

Angela Merkel finds out that the NSA has monitored her phone – spying on her since 2002.

NL- Bondskanselier Angela Merkel komt te weten dat de NSA (nationale veiligheidsdienst van de Verenigde Staten) haar telefoon heeft afgeluisterd en haar dus bespioneerd heeft sinds 2002.

Broere

Oil on canvas, 80cm x 80cm (Nov 2016).

A painting of my brother Pit with  a straw hat. The experiment with a dotted style was part of  a school exercise. The ironic-sceptic gaze in his eyes is recognizable.

NL – Een schilderij van mijn broer Pit met gevlochten strohoed. De iet of wat ironische sceptische blik in zijn ogen is herkenbaar.

Papa 1

Oil on canvas, 80cm x 80cm (Oct 2016).

Based on a minuscule photograph in black and white of my father Raoul at the time he was studying architecture in the Academy of Antwerp (1947).

NL- Gebaseerd op een héél klein fotootje van mijn vader Raoul op het ogenblik dat hij architectuur studeerde aan de Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen (1947).

Hope

Oil on canvas, 40cm x 50cm (March 2016).

Based on the famous photographs from Edward S. Curtis, beginning of 20th century. It is part of a series of paintings of North-American Indians that I am making.
NB. In 1906, a J.P Morgan provided Curtis with $75,000 to produce a series on Native Americans, or at least what was left of them and their culture. This work was to be in 20 volumes with 1,500 photographs. Curtis received no salary for the project that took more than 20 years to complete.

NL – Op basis van de beroemde foto’s van Edward S. Curtis, begin 20ste eeuw. Het is een onderdeel van een reeks schilderijen die ik maak van Noord-Amerikaanse indianen.
NB. In 1906 gaf ene J.P. Morgan 75.000 dollar aan Curtis om een serie foto’s en boeken te maken over de autochtone bevolking van Noord-Amerika of wat daar op dat ogenblik nog van over was. Curtis kreeg geen salaris voor zijn werk. Het moest een groot project worden in twintig delen en met 1500 foto’s. Het is wel degelijk af geraakt maar Curtis heeft er 20 jaar over gedaan.