Spuihuis

Oil on canvas, 100cm x 80cm (juli 2016).

Open air painting. The Spuihuis in Lier, is a 16th century building to control the water level of the rivers around the city.

NL – Open lucht schilderij. Het spuihuis te Lier is een gebouw uit de zestiende eeuw dat het waterpeil controleerde van de rivieren rond de stad.